Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας

Νοτιοανατολικών Κυκλάδων
5c9978_MinistryofHealthLogo.png
 
Η ψυχική υγεία δεν αφορά μόνο την απουσία
κάποιας ψυχικής διαταραχής. 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας